Dane adresowe:

WZ LZS w Lublinie
ul. Filaretów 44
20-609 Lublin

e-mail: lzslublin@op.pl

Telefony:

Biuro:
0-81 528-01-22

tel/fax:
0-81 525-77-60

UWAGA!!! Konkurs!!!

» powrót do aktualności
dodano: 2017-03-20

Zapraszamy do zgłaszania organizowanych przez Was imprez do Ogólnopolskiego Konkursu wspierającego upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim.

Zadaniem konkursu jest pobudzenie i integrowanie wszystkich środowisk do podejmowania inicjatyw zwiększających uczestnictwo dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób wykluczonych społecznie z terenu gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich w szeroko rozumianych aktywnych formach sportu. Ważnym elementemkonkursu jest także promowanie najlepszych rozwiązań w zakresie wykorzystania i promowania istniejącej w środowisku bazy sportowej.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty realizowane w formieimprez sportowych o charakterze rodzinnym, integracyjnym, pobudzających aktywność fizyczną całego środowiska wiejskiego, promujących aktywny wypoczynek, wykorzystujących edukacyjne, wychowawcze i prozdrowotne wartości sportu oraz służące organizowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób starszych 50+.

Wskazane jest, abyprojekty byływspierane organizacyjnie i finansowo przez samorządy terytorialne wszystkich szczebli.

Pełny Regulamin Konursu i ankieta zgłoszeniowa do pobrania poniżej.

Gorąco zachęcamy do zgłaszania kandydatur.

Partnerzy

realizacja: eBest.pl