Dane adresowe:

WZ LZS w Lublinie
ul. Filaretów 44
20-609 Lublin

e-mail: lzslublin@op.pl

Telefony:

Biuro:
0-81 528-01-22

tel/fax:
0-81 525-77-60

Program SKS 2019 - NABÓR GRUP LUBELSKIE

» powrót do aktualności
dodano: 2018-11-07

Nauczyciele wychowania fizycznego na terenie województwa lubelskiego!

 

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie

– Operator Wojewódzki Programu SKS uprzejmie informuje, że Ministerstwo Sportu i Turystyki Decyzją nr 49 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 października 2018 informuje, że „Program Szkolny Klub Sportowy” będzie realizowany/kontynuowany w roku 2019.

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

 Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2019 r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych płatne przez Operatora Wojewódzkiego w wysokości 40 złbruttoza jedną jednostkę zajęć (60 minut); 

Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników.

W jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy. W szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej.

 

Mając powyższe na względzie Operator Wojewódzki rozpoczyna NABÓR GRUP SKS 2019.

Wszystkich chętnych zarówno do kontynuacji jak i rozpoczęcia realizacji zajęć w Programie prosimy o zgłaszanie tego faktu do WZ LZS w Lublinie za pomocą wypełnionego formularza dostępnego w załączniku, który należy odesłać w formie elektronicznej na adres lzslublin@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2018 r.Załączniki do pobrania:
karta_zgloszenia_19.doc

Partnerzy

realizacja: eBest.pl