Instrukcja

Drogi Nauczycielu

Jeśli trafiłeś na naszą stronę to oznacza, że złożyłeś aplikację na prowadzenie zajęć w swojej szkole Programu SKS w roku 2020 i chcesz się dowiedzieć co dalej:
1. W zakładce PLIKI odszukaj listę szkół zakwalifikowanych do Programu SKS edycja 2020;
2. Sprawdź, czy na liście widnieje placówka w której pracujesz;
3. Jeśli odnalazłeś swoją szkołę to oznacza, że będziemy współpracować i bardzo się z tego cieszymy;
4. Zanim rozpoczniesz pracę z dziećmi i młodzieżą należy wykonać kilka czynności, które tą pracę umożliwią:
• w zakładce PLIKI odszukaj i pobierz dokument UMOWA ZLECENIA SKS 2020
i zapoznaj się z nim – a następnie WYDRUKUJ w 2 egzemplarzach, uzupełnij i podpisz obie umowy.
• w zakładce PLIKI pobierz plik POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY SKS 2020 i wypełnij go dokładnie a następnie wydrukuj 3 egzemplarze i w porozumieniu z dyrekcją placówki podpisz i opieczętuj.
5. Masz już zatem Umowę Zlecenia i Porozumienie o współpracy – czas na ankietę;
6. W zakładce PLIKI odszukaj, pobierz i wypełnij dokument ANKIETA
7. Wydrukowane, wypełnione i podpisane; UMOWA ZLECENIA oraz POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY i ANKIETA należy w wersji papierowej przesłać do WZ LZS w Lublinie – Operatora Wojewódzkiego najpóźniej do 16 lutego 2020.

Życzymy powodzenia

Operator Wojewódzki – WZ LZS w Lublinie