SKS Lubelskie – kontynuacja

Drodzy SKS-owcy!!!

Wracamy do działania z zajęciami w roku 2019. Przypominamy, że zgodnie z zawartymi z Wami umowami, prowadzimy zajęcia Programu SKS do 31 grudnia 2019. Mamy zatem do przepracowania jeszcze 28 godzin/jednostek dla każdej grupy.

Każdy z Was w dzienniczku elektronicznym miał ustawiony przez nas limit 42 godzin (dotyczyło to okresu styczeń – czerwiec) teraz aby odblokować i zmienić tą wartość na 70 jednostek należy jak najszybciej skontaktować się z koordynatorem Programu SKS w województwie lubelskim za pośrednictwem telefonu pod numer 518 486 333

i potwierdzić dalszą pracę. Taka sytuacja spowodowana jest reformą oświaty i dzięki niej mamy możliwość weryfikacji i sprawdzenia tego, czy nadal pracujecie, czy istnieje grupa, szkoła itd.

Przypominamy także, że wszelkie zmiany (szkoły, grupy itp.) należy najpierw skonsultować i zgłosić do biura

WZ LZS w Lublinie celem weryfikacji i potwierdzenia.

Attachment