Instrukcja

Drogi Nauczycielu

Jeśli trafiłeś na naszą stronę to oznacza, że złożyłeś aplikację i potwierdziłeś prowadzenie zajęć w swojej szkole Programu SKS
 w roku 2021 i chcesz się dowiedzieć co dalej:
1. W zakładce PLIKI odszukaj listę szkół zakwalifikowanych/potwierdzonych do Programu SKS edycja 2021;
2. Sprawdź, czy na liście widnieje placówka w której pracujesz;
3. Jeśli odnalazłeś swoją szkołę to oznacza, że będziemy współpracować i bardzo się z tego cieszymy;
4. Zanim rozpoczniesz pracę z dziećmi i młodzieżą należy wykonać kilka czynności, które tą pracę umożliwią:
pobierz, wydrukuj w dwóch egzemplarzach a następnie wypełnij
UMOWA ZLECENIA SKS 2021
pobierz, wydrukuj i wypełnij
OŚWIADCZENIE DO UMOWY ZLECENIA 2021
pobierz, wydrukuj 3 egzemplarze i w porozumieniu z dyrekcją placówki podpisz i opieczętuj
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
pobierz, WYPEŁNIJ i wydrukuj
ANKIETA NAUCZYCIELA SKS 2021 
5. Masz już zatem Umowę Zlecenia, Oświadczenie do umowy, Porozumienie o współpracy i ankietę
WYDRUKOWANE, WYPEŁNIONE I PODPISANE należy w wersji papierowej przesłać do
WZ LZS w Lublinie – Operatora Wojewódzkiego najpóźniej DO 28 LUTEGO 2021

Życzymy powodzenia

Operator Wojewódzki – WZ LZS w Lublinie