KONTAKT

Dane adresowe

ul. Filaretów 44
20-609 Lublin

Telefony

biuro: 81 528-01-22
tel/fax: 81 525-77-60

Napisz do nas

lzslublin@op.pl

Jak dołączyć do SKS

Oprogramie

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. Piąta edycja Programu realizowana jest od stycznia do grudnia 2021 r.

INSTRUKCJA

Drogi Nauczycielu

Jeśli trafiłeś na naszą stronę to oznacza, że złożyłeś aplikację i potwierdziłeś prowadzenie zajęć w swojej szkole Programu SKS
w roku 2021 i chcesz się dowiedzieć co dalej / rozwiń poniżej /

JAK DODAĆ SKS

1. W zakładce PLIKI odszukaj listę szkół zakwalifikowanych/potwierdzonych do Programu SKS edycja 2021;
2. Sprawdź, czy na liście widnieje placówka w której pracujesz;
3. Jeśli odnalazłeś swoją szkołę to oznacza, że będziemy współpracować i bardzo się z tego cieszymy;
4. Zanim rozpoczniesz pracę z dziećmi i młodzieżą należy wykonać kilka czynności, które tą pracę umożliwią:

• pobierz, wydrukuj w dwóch egzemplarzach a następnie wypełnij
UMOWA ZLECENIA SKS 2021

• pobierz, wydrukuj i wypełnij
OŚWIADCZENIE DO UMOWY ZLECENIA 2021

• pobierz, wydrukuj 3 egzemplarze i w porozumieniu z dyrekcją placówki podpisz i opieczętuj
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

• pobierz, WYPEŁNIJ i wydrukuj
ANKIETA NAUCZYCIELA SKS 2021

5. Masz już zatem Umowę Zlecenia, Oświadczenie do umowy, Porozumienie o współpracy i ankietę
– WYDRUKOWANE, WYPEŁNIONE I PODPISANE należy w wersji papierowej przesłać do
WZ LZS w Lublinie – Operatora Wojewódzkiego najpóźniej DO 28 LUTEGO 2021

Życzymy powodzenia

Operator Wojewódzki – WZ LZS w Lublinie

KONTAKT

Operator Wojewódzki Programu SKS
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie
ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin
tel. 81 525 77 60, 81 528 01 22
email: lzslublin@op.pl