KONTAKT

Dane adresowe

ul. Filaretów 44
20-609 Lublin

Telefony

biuro: 81 528-01-22
tel/fax: 81 525-77-60

Napisz do nas

lzslublin@op.pl

Jak dołączyć do SKS

Oprogramie

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. Szósta edycja Programu realizowana będzie od stycznia do grudnia 2022 r.

INSTRUKCJA
Drogi Nauczycielu !!
Jeśli trafiłeś na naszą stronę to oznacza, że zgłosiłeś swój akces i chcesz prowadzić zajęcia Programu SKS w swojej szkole w roku 2023.

1. Sprawdź listę szkół zakwalifikowanych/potwierdzonych do Programu SKS edycja 2023 i zobacz czy na liście widnieje placówka w której prowadzone będą zajęcia.
2. Jeśli zgłosiłeś chęć udziału w wyznaczonym terminie (do 4.12.2022) i odnalazłeś swoją szkołę to oznacza, że będziemy współpracować i bardzo się z tego cieszymy.
3. Zanim rozpoczniesz pracę z dziećmi i młodzieżą należy wykonać kilka czynności, które tą pracę umożliwią:

Poniżej znajdują się załączniki do umowy (oświadczenie uczestnika SKS oraz oświadczenie przedstawiciela ustawowego)

Załącznik nr 1 - Wzór Oświadczenia Uczestnika Programu SKS (pełnoletni)

Załącznik nr 1 - Wzór Oświadczenia w j. ukraińskim Uczestnika Programu SKS (pełnoletni)

Załącznik nr 2 - Wzór Oświadczenia przedstawiciela ustawowego Uczestnika Programu SKS (niepełnoletni)

Załącznik nr 2 - Wzór Oświadczenia w j. ukraińskim przedstawiciela ustawowego Uczestnika Programu SKS (niepełnoletni)

Wydrukowane, wypełnione, opieczętowane i podpisane dokumenty należy dostarczyć/przesłać w wersji papierowej (oryginały) do WZ LZS w Lublinie w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 12.02.2023 !!!

Niedotrzymanie terminu, będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w programie SKS 2023.

Jeśli wysłałeś wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające prowadzenie zajęć, wejdź na stronę www.szkolnyklubsportowy.pl i zaloguj/zarejestruj się w dzienniku elektronicznym.
Instrukcja logowania/rejestrowania się w dzienniku zajęć podana jest podczas logowania https://szkolnyklubsportowy.pl/logowanie/zaloguj-sie

Życzymy powodzenia!
Operator Wojewódzki WZ LZS w Lublinie

KONTAKT

Operator Wojewódzki Programu SKS
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie
ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin
tel. 81 525 77 60, 81 528 01 22
email: lzslublin@op.pl