Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia LZS w Piłce Nożnej w Zamościu

Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia LZS w Piłce Nożnej

Pilkarska Kadra Czeka

Pilkarska Kadra Czeka U16

Jak dołączyć do SKS

O programie

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. Ósma edycja Programu realizowana będzie od 1 stycznia do 21 czerwca 2024 r.

SKS 2024 - ZACZYNAMY!!!

Decyzją Ministra Sportu i Turystyki, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie zostało Operatorem Wojewódzkim programu SKS na rok 2024 – Dziękujemy!
Tym samym i dla Was drodzy SKS-owcy mamy dobre wieści:
Już od 04.03.2024 ruszamy z prowadzeniem zajęć w programie SKS !!!
Na sam początek najważniejsze informacje czyli DOKUMENTACJA, która jest potwierdzeniem udziału w zajęciach SKS 2024 i bez której NIE PRZEJDZIESZ WERYFIKACJI w dzienniku elektronicznym i nie będziesz mógł wprowadzać tematów zajęć.
Plan od 01.01.2024 do 21.06.2024 – 50 godzin / 1gr (z możliwością odpracowania miesiąca stycznia i lutego).
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i instrukcją jej składania oraz z informacją o logowaniu się do dziennika

Drogi Nauczycielu !!!
Jeśli trafiłeś na naszą stronę to oznacza, że zgłosiłeś swój akces i chcesz prowadzić zajęcia Programu SKS w swojej szkole w roku 2024.

1. Sprawdź listę szkół zakwalifikowanych/potwierdzonych do Programu SKS edycja 2024 i zobacz czy na liście widnieje placówka w której prowadzone będą zajęcia.

(LISTA SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU SKS 2024)

2. Jeśli zgłosiłeś chęć udziału w wyznaczonym terminie i odnalazłeś swoją szkołę to oznacza, że będziemy współpracować i bardzo się z tego cieszymy.
3. Zanim rozpoczniesz pracę z dziećmi i młodzieżą należy wykonać kilka czynności, które tą pracę umożliwią:
• Otwórz listę szkół zakwalifikowanych do programu SKS 2024

• Pobierz umowę zlecenia w 2 egzemplarzach, wydrukuj i wypełnij ją: swoje dane i podpisz w miejscu „Zleceniobiorca” (plik umowa zlecenie)

 (UMOWA ZLECENIE)

• Pobierz porozumienie o współpracy w 3 egzemplarzach, wydrukuj i w porozumieniu z
Dyrektorem Szkoły podpisz i opieczętuj (Dyrektor Szkoły - „Partner 2”) 

(POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY)

• Pobierz Oświadczenie do umowy, wydrukuj, wypełnij i podpisz 

(OŚWIADCZENIE DO UMOWY)

• Pobierz Ankietę, wydrukuj i uzupełnij o dane we wszystkich polach 

(ANKIETA SKS)

Poniżej znajdują się załączniki do umowy (oświadczenie uczestnika SKS oraz oświadczenie przedstawiciela ustawowego)
Załącznik 1 – wzór oświadczenia uczestnika SKS (pełnoletni)
Załącznik 2 – wzór oświadczenia uczestnika SKS (niepełnoletni)

Wydrukowane, wypełnione, opieczętowane i podpisane dokumenty należy
dostarczyć/przesłać w wersji papierowej (oryginały) do WZ LZS w Lublinie w
NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 18.03.2024 !!!
Niedotrzymanie terminu, będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w
programie SKS 2024, na te miejsca wejdą osoby z listy rezerwowej.
Jeśli wysłałeś wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające prowadzenie zajęć, wejdź
na stronę www.szkolnyklubsportowy.pl i zaloguj/zarejestruj się w dzienniku
elektronicznym.
Instrukcja logowania/rejestrowania się w dzienniku zajęć podana jest podczas logowania
ZALOGUJ DO DZIENNIKA SKS

Życzymy powodzenia!
Operator Wojewódzki WZ LZS w Lublinie

 

KONTAKT

Operator Wojewódzki Programu SKS
Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie
ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin
tel. 81 525 77 60, 81 528 01 22
email: lzslublin@op.pl