Powiatowe Igrzyska Aktywna Wieś

Powiatowe Igrzyska Aktywna Wieś odbyły się w dniu 23 lipca 2023 r. na obiektach sportowych w Chodywańcach w gminie Jarczów z udziałem 503. uczestników z 10 gmin powiatu Tomaszowskiego.

Najlepsi indywidualnie i w grach drużynowych otrzymali medale za zajęcie I-III miejsca. Wszystkie drużyny w grach drużynowych otrzymały puchary za zajęcie I-IV miejsca. Wszystkie uczestniczące gminy otrzymały puchary.

Medale i puchary wręczali:

– Przewodniczący Rady Powiatu – Adam Piasecki

– Starosta Tomaszowski – Henryk Karwan

– W-ce Starosta – Jarosław Korzeń

Członkowie Zarządu Powiatu oraz Wójtowie i Burmistrzowie uczestniczących gmin.

Impreza została zorganizowana ze środków finansowych:

– Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Lublinie

– Ministerstwo Sportu i Turystyki

– Powiatu Tomaszowskiego

– Urzędu Gminy Jarczów

Organizatorami byli :

– Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie

– Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

– Rada Powiatu Z LZS w Tomaszowie Lubelskim

– Urząd Gminy Jarczów.

Klasyfikacja końcowa gmin:

1 miejsce Gmina Jarczów – 357 pkt.

2 miejsce Gmina Rachanie – 345 pkt.

3 miejsce Gmina Bełżec – 270 pkt.

4 miejsce Gmina Łaszczów – 205 pkt.

5 miejsce Gmina Telatyn 191 pkt.

6 miejsce Gmina Tyszowce 184 pkt.

7 miejsce Gmina Krynice 80 pkt.

8 miejsce Gmina Ulhówek 57 pkt.

9 miejsce Gmina Lubycza Królewska 17 pkt.

10 miejsce Gmina Tarnawatka 12 pkt.

Cztery najlepsze gminy reprezentować będą powiat na Wojewódzkich Igrzyskach LZS w Bełżycach.

Wyniki Konkurencji indywidualnych i drużynowych.


1. Rzut lotką do tarczy dziewcząt rocznik 2006 i młodsze
I.   Emilia Matwiejczuk – Telatyn
II.  Bryk Emilia – Telatyn
III. Dworak Marika – Tyszowce


2. Rzut lotką do tarczy chłopców rocznik 2006 i młodsi
I.  Perec Mateusz – Jarczów
II.  Kwiatkowski Patryk – Jarczów
III. Dominik Marcin – Rachanie


3. Rzut lotką do tarczy kobiet rocznik 2005 i starsze
I.   Lewko Dorota – Bełżec
II.  Forlańska Patrycja – Bełżec
III. Malec Ewelina – Jarczów


4. Rzut lotką do tarczy mężczyzn rocznik 2005 i starsi
I.   Miedziak Radosław – Rachanie
II.  Lewko Marcin – Bełżec
III. Matuszak Henryk – Krynice


5. Konkurs siłacza mężczyzn – Wyciskanie odważnika 17,5 kg – kat wagowa do 85 kg.
I.    Wielgosz Tomasz – Bełżec
II.   Kubiszyn Jakub – Jarczów
III.  Kukułowicz Karol – Krynice


6. Konkurs siłacza mężczyzn – Wyciskanie odważnika 17,5 kg – kat. wagowa  pow. 85 kg.
I. Jonasz Jarosław – Tyszowce
II. Cielica Fryderyk – Jarczów
III. Chudyga Artur – Rachanie

7. Konkurs siłacza kobiet – Wyciskanie odważnika 17,5 kg – kat wagowa do 70 kg.
I. Rechul Weronika – Telatyn
II. Bondyra Marianna – Rachanie
III. Czok Aleksandra – Łaszczów


8. Konkurs siłacza kobiet – Wyciskanie odważnika 17,5 kg – kat. wagowa  pow. 70 kg.
I. Serba Sylwia – Jarczów
II. Wojciechowska Anna – Łaszczów
III. Szewczuk Marta – Rachanie


9. Przerzucanie opony traktorowej rocznik 2005 i starsi
I. Leńczuk Piotr – Jarczów
II. Rajtak Szymon – Rachanie
III. Malec Kamil – Jarczów


10. Piłka nożna Kobiet
I.    Jarczów
II.   Bełżec
III.  Rachanie
IV.

11.  Piłka nożna mężczyzn
I.    Tyszowce
II.   Łaszczów
III.  Jarczów
IV.  Bełżec


12. Piłka siatkowa kobiet
I.    Rachanie
II.   Jarczów
III.  Telatyn
IV.  Bełżec


13. Piłka siatkowa mężczyzn
I.    Krynice
II.   Ulhówek
III.  Telatyn
IV.  Jarczów


14. Przeciąganie liny kobiet rocznik 2005 i starsze
I.     Jarczów
II.    Rachanie
III.   Telatyn

IV.   Bełżec


15. Przeciąganie liny mężczyzn rocznik 2005 i starsi
I.    Rachanie
II.   Jarczów
III.  Telatyn

IV.  Łaszczów

16. Trójbój kobiet
I.    Rachanie
II.   Bełżec
III.  Telatyn


17. Trójbój władz samorządowych
I.    Rachanie
II.   Tyszowce
III.  Telatyn

18. Wielobój rodzinny

I.   Bełżec

II.  Łaszczów

III. Jarczów

IV. Rachanie

19. Przenoszenie worków z piaskiem

I.     Jarczów

II.    Rachanie

III.   Bełżec

20. Sadzenie i zbieranie ziemniaków

I.   Tyszowce

II.  Jarczów

III. Łaszczów

21. Wyścig okrężny na hulajnodze

I.  Bełżec

II. Rachanie

III. Tyszowce

22. Slalom z taczką i kostką słomy

I.    Łaszczów

II.   Tyszowce

III.  Rachanie

Polecane artykuły