PROGRAM SKS 2023

Drodzy SKS-owcy ‼️

Uprzejmie informujemy, że Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Niniejszym – jako Operator Wojewódzki Programu SKS informujemy, że ROZPOCZYNAMY REJESTRACJĘ chętnych do pracy w Programie w roku 2023 💥

Wszystkich którzy chcą zarówno kontynuować zajęcia już prowadzone jak i tych którzy chcą dołączyć do Programu w roku 2023 zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który pozwoli nam utworzyć listę szkół i osób chętnych do pracy w roku 2023. Na podstawie tych zgłoszeń WZ LZS w Lublinie dokona weryfikacji i ogłosi listę zakwalifikowanych do Programu w roku 2023

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 04.12.2022‼️‼️

https://forms.gle/f1scp8H39gGJHsiJ9⬅️KLIKNIJ LINK

PRZYPOMINAMY !!!

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2023r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego

uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników. Wynagrodzenie nauczyciela wynosi 60 pln brutto za jedną jednostkę ćwiczebną.

W jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy. W szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej.

Warunkiem realizacji programu jest zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego przy udziale środków jednostek samorządu terytorialnego dowolnego szczebla i/lub przy udziale środków pochodzących z innych źródeł (własnych, sponsorów itp.)

Polecane artykuły