Program SKS – edycja 2020 – zgłoszenia

Drodzy SKS-owcy!!!

Uprzejmie informujemy, że Minister Sportu i Turystyki decyzją nr 39 z dnia 24 października dokonał ogłoszenia Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Niniejszym – jako Operator Wojewódzki Programu SKS informujemy, że rozpoczynamy rejestrację chętnych do pracy w Programie w roku 2020. Wszystkich nauczycieli, dyrektorów szkół, zarządzających placówkami oświatowymi, którzy chcą zarówno kontynuować zajęcia już prowadzone jak i tych którzy chcą dołączyć do Programu w roku 2020 zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego, który pozwoli nam utworzyć listę szkół i osób chętnych do pracy w roku 2020. Na podstawie tych zgłoszeń WZ LZS w Lublinie dokona weryfikacji i ogłosi listę zakwalifikowanych do Programu w roku 2020.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 25.11.2019

eFormularz SKS 2020

WAŻNE!!!

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia
2020 r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego
uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych.
Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych
dla każdej grupy.
Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci
i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia
wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna określać
charakterystykę wiekową uczestników.

W jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy. W szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej.

Warunkiem realizacji programu jest zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć
sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego przy udziale środków jednostek samorządu
terytorialnego dowolnego szczebla i/lub przy udziale środków pochodzących z innych źródeł
(własnych, sponsorów itp.).

Polecane artykuły

Piłkarskie święto w Wierzbicy

Piłkarskie święto w Wierzbicy

Piłkarskie święto w Wierzbicy.We wtorek 28 maja 2024 r. na obiektach rekreacyjno-sportowych w Wierzbicy-Osiedle, odbyły się Mistrzostwa Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w piłce nożnej chłopców rocznik 2011 i młodsi „Mała Piłkarska Kadra Czeka” – finał wojewódzki....

czytaj dalej