Regulamin Wojewódzkiego Turnieju Szachowego o „Złotą Wieżę” Miłocin 2024

1.Cel;

– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

– popularyzacja szachów w środowisku wiejskim

– inicjowanie i realizowanie kampanii oraz programów społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeb systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie

– wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym

– wyłonienie drużynowego wojewódzkiego Mistrza Zrzeszenia LZS w szachach na 2024 rok.

2. Organizatorzy;

– Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie,
– Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie
– Stowarzyszenie „ U źródeł Ciemięgi”

3. Termin i miejsce;

Turniej wojewódzki odbędzie się dnia 15 czerwca 2024 roku (sobota) w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie

Przyjazd ekip i weryfikacja do godz. 9.30

4. Uczestnictwo;

Prawo startu mają wszyscy członkowie LZS niezależnie od miejsca zamieszkania posiadający obywatelstwo polskie. Zawodnicy wypożyczeni – dopuszcza się możliwość wypożyczenia jednego zawodnika do drużyny. Zawodnik ten musi być wypożyczony z innego LZS/LKS, być jego członkiem, posiadać obywatelstwo polskie. Wypożyczenie zawodnika powinno być zarejestrowane w CR wraz z uiszczoną opłatą do PZSzach (przed rozpoczęciem zawodów). Potwierdzeniem może być wpis do CR lub potwierdzenie wpłaty wraz z umową z klubem wypożyczającym zawodnika.

Zgłoszenie drużyny do wojewódzkiego turnieju dokonuje zgłaszający klub po uzgodnieniu z Radą Powiatową LZS działającą na terenie zgłoszonego klubu. Dotyczy to tych Rad Powiatowych, które nie przeprowadziły mistrzostw powiatu.

Każda Rada Powiatowa LZS może zgłosić po dwie drużyny z terenu swego działania. Drużyna uczestniczy w rozgrywkach w składzie zgodnym z wcześniej przedstawioną listą startową. Niezgodna z listą zgłoszeń kolejność zawodników w składzie poszczególnych meczów będzie weryfikowana jako walkower.

Drużyna składa się z 4 osób w tym;

Szachownica I – II: seniorzy (może grać kobieta, juniorka lub junior)

Szachownica III: junior lub juniorka (ur. w 2006 r. lub młodsi)

Szachownica IV: kobieta

Możliwy jest udział zawodnika rezerwowego tylko w sytuacjach losowych. W przypadku zmiany obowiązują przepisy PZSzach.

W finale centralnym 2024 mają prawo gry dwie pierwsze drużyny z przeprowadzonych eliminacji wojewódzkich.

Finał Centralny66. Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS o Złotą Wieżę – 17-24.07.2024 r Zamość

5. Sposób przeprowadzenia turnieju:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund lub kołowym w zależności od ilości drużyn zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez KZ LZS w Warszawie.

Czas gry: 10 min. + 5 sek. na pos. dla zawodnika na rozegranie całej partii.

O kolejności zajętych miejsc decydują punkty meczowe tzw. duże punkty (2 pkt za zwycięstwo meczowe, 1 pkt za remis, 0 pkt za porażkę w meczu) a w przypadku ich równości decyduje kolejno:

– suma małych punktów (suma zdobytych punktów przez zawodników drużyny na poszczególnych szachownicach),

– rezultat bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

– lepszy wynik na I szachownicy i w razie potrzeby kolejność na dalszych szachownicach.

O kolejności miejsc na szachownicach decyduje:

– liczba zdobytych punktów (za zwycięstwo 1, remis 1/2, porażka 0),

– w przypadku ich równości – miejsce drużyny,

W zawodach obowiązują aktualne Przepisy gry PZSzach.

6. Weryfikacja:

Przy weryfikacji wymagane będą;

– dokument tożsamości ze zdjęciem

– lista zgłoszeniowa potwierdzająca wykaz uczestników podpisana przez jednostkę zgłaszającą

7. Zgłoszenia:

Zgłoszenie wraz z komunikatem z mistrzostw powiatu prosimy przesłać nie później niż do dnia 08.06.2024 r. na adres: lzslublin@op.pl.

8. Nagrody;

Za zajęcie I-IV miejsca w klasyfikacji drużynowej – puchary, I- III medale, dla najlepszego zawodnika/czki/ na poszczególnych szachownicach – medal.

9. Zasady finansowania:

Koszty organizacyjne oraz napoje i wyżywienie zapewnia organizator. Każda drużyna zobowiązana jest do opłaty startowej w wysokości 150 PLN przed rozpoczęciem turnieju. Koszty przejazdu pokrywają zainteresowane drużyny.

10. Uwagi końcowe;

Dopuszcza się możliwość startu w zawodach drużyny w składzie 3 osobowym. W sprawach spornych, nie objętych Regulaminem rozstrzyga sędzia główny i organizator z ramienia WZ LZS.

Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie oraz w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć, relacji video, sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych (zgodnie z treścią Rozp. PE i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016).

WZ LZS Lublin

Polecane artykuły

Piłkarskie święto w Wierzbicy

Piłkarskie święto w Wierzbicy

Piłkarskie święto w Wierzbicy.We wtorek 28 maja 2024 r. na obiektach rekreacyjno-sportowych w Wierzbicy-Osiedle, odbyły się Mistrzostwa Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w piłce nożnej chłopców rocznik 2011 i młodsi „Mała Piłkarska Kadra Czeka” – finał wojewódzki....

czytaj dalej