Władze Rady Wojewódzkiej wybrane podczas XVII Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów – 10.04.2016

 

Kadencja 2016 – 2019

 

Józef Poterucha

Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie

 

 

członkowie Rady Wojewódzkiej

Konrad Firek – z-ca Przewodniczącego d/s sportu kwalifikowanego

Ryszard Nilipiuk z-ca Przewodniczącego d/s organizacyjnych

Wacław Słomkowski z-ca Przewodniczącego d/s sportu powszechnego

Dariusz Piwoński – sekretarz RW LZS

Teresa Paczkowska – skarbnik RW LZS

Janusz Wilczek – członek Prezydium

Jan Kijko – członek Prezydium

Jacek Kłos – członek Prezydium

Wojciech Lembrych – członek Prezydium

Andrzej Adamek

Janusz Baran

Mariusz Baranowski

Mieczysław Czwaliński

Sławomir Ignatowski

Henryk Karaś

Andrzej Kołodziej

Zdzisław Kosakowski

Andrzej Kratiuk

Ryszard Kurzępa

Mieczysław Jamróz

Arkadiusz Maksymiuk

Henryk Mateusiak

Władysław Matwiej

Wiesław Nowak

Zbigniew Olkowicz

Piotr Sawczuk

Stanisław Stepaniuk

Adam Wojewódka

Tomasz Żerebiec

Wojewódzka Komisja Rewizyjna w składzie:

Grażyna Kowalik – z-ca Przewodniczącego

Jan Kotwis

Tomasz Łukasiak

Teresa Ochnio – sekretarz

Zbigniew Radziejczuk – Przewodniczący