Zasady organizacji zajęć SKS lubelskie

ZAJĘCIA W PROGRAMIE SZKOLNY KLUB SPORTOWY W MARCU 2021 R. W związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmieniły się zasady organizacji zajęć sportowych. Do dnia 14 marca 2021r. przedłużona została możliwość prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w zakresie:

• otwarcia obiektów sportowych na powietrzu (m.in. orliki, lodowiska itp.)
Uwaga! Zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Sportu, nie dotyczy to obiektów „pod balonem”,

• otwarcia kortów tenisowych na otwartym powietrzu, jak i krytych, przy czym na jednym korcie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób,
• otwarcia basenów,
• otwarcia stoków narciarskich.
Zmiany umożliwiają korzystanie z basenów, kortów tenisowych oraz obiektów sportowych na otwartym powietrzu również w ramach zajęć sportowych dla osób amatorsko uprawiających sport, co oznacza, że w takim trybie mogą być realizowane zajęcia w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy. Uczestnicy zajęć na obiektach sportowych na powietrzu i kortach, zgodnie z §25 ust. 3 pkt 11 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021 nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa. Uczestników zajęć na otwartych obiektach (z wyłączeniem kortów tenisowych) nie obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób. Zakaz ten dotyczy zgromadzeń w rozumieniu art. 3 Ustawy Prawo o zgromadzeniach (Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych) i innych przypadkach określonych w Rozporządzeniach Rady Ministrów, m.in. obowiązuje limit 5 osób na kortach tenisowych.

Wymogi sanitarne dla podmiotów uprawnionych do udostępnienia obiektu, organizatorów zajęć sportowych oraz osób w nich uczestniczących pozostają bez zmian. Tzn. organizator zajęć sportowych:

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych i korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego, lub sprzętu sportowego, lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

Przed zajęciami i po zajęciach uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

Polecane artykuły

Mała Piłkarska Kadra Czeka

Mała Piłkarska Kadra Czeka

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Mistrzostw Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Mała Piłkarska Kadra Czeka” oraz „Piłkarska Kadra Czeka” w roku 2023. Regulamin-Pilkarska-Kadra-CzekaPobierz

czytaj dalej
Organizator Sportu w środowisku wiejskim

Organizator Sportu w środowisku wiejskim

Informujemy, że na terenie województwa lubelskiego w okresie od 01.04.2023 r. do 31.12.2023 r. realizowane jest zadanie pn. ,,Organizator Sportu w środowisku wiejskim" dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. LISTA-ORGANIZATOROWPobierz

czytaj dalej