Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ogłasza nabór wniosków na realizację zadania pn. „Organizator sportu w środowisku wiejskim” – edycja 2023.

Kompletne wnioski wraz z deklaracją strony współfinansującej projekt należy składać we właściwym ze względu na teren działania Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS.

Termin składania wniosków ustala się na dzień 23.02.2023 r.


Polecane artykuły